„IWAN KARAMAZOW ZWRACA BILET” | monodram Michała Studzińskiego

„IWAN KARAMAZOW ZWRACA BILET”
Na motywach „Braci Karamazow” i „Biesów” Fiodora Dostojewskiego. Reżyseria: Stanisław Miedziewski, wykonanie Michał Studziński.

Herezjarcha Karamazow nie godzi się na sposób, w jaki Bóg urządził świat. Nic do Niego nie ma osobiście, nie odrzuca go – kwestionuje jedynie Jego plan. Stawia odwieczne pytania o naturę dobra i zła, o konieczność ponoszenia ofiar w imię harmonii. Za główną oś zła i dowód na złe urządzenie świata Iwan uważa zjawisko cierpienia dzieci.

W XXI wieku egzystencjalne dylematy Dostojewskiego nie tracą na aktualności, a kolejne pokolenia wciąż mogą przejrzeć się w jego prozie jak w zwierciadle; nie krzywym, wręcz przeciwnie – krystalicznie, bezlitośnie czystym…

MICHAŁ STUDZIŃSKI
Laureat ogólnopolskich festiwali teatralnych i recytatorskich, występował w spektaklach Stanisława Miedziewskiego i Marcina Bortkiewicza oraz w widowiskach plenerowych Katarzyny Sygitowicz – Sierosławskiej. Pasjonat literatury, szczudlarz, absolwent prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

„Iwan Karamazow zwraca bilet” | monodram Michała Studzińskiego
10. listopada 2018 r., godz. 20:00
Klub Delta, Racławicka 10
Wstęp wolny

Wydarzenie towarzyszące 23. Jesiennemu Turniejowi Recytatorskiemu Romantycznie 2018