Klub Delta w czasach obostrzeń

Kilka zmian w naszej pracy związanych z wprowadzonymi obostrzeniami.

W związku z zarządzeniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 4 listopada 2020 roku:
1. planowe zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne w Miejskim Ośrodku Kultury oraz Klubie Delta zostały wstrzymane (od 7 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku),
2. działy: Administracja, Księgowość oraz Promocji i Organizacji Imprez pracują w systemie rotacyjnym i
zadaniowym zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami i w godzinach od 10.00 do 15.00 – także do 29 listopada 2020 roku.

Apelujemy również o powstrzymywanie się od wizyt w Klubie Delta w tym okresie. Jeśli to niemożliwe – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (91 464 79 23) lub mailowy (biuro@klubdelta.pl) celem umówienia się z odpowiednim pracownikiem. Bądźcie zdrowi!