Komunikat

Informujemy, że od 15 grudnia 2021 r do odwołania w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury jak i jego filii Klubu Delta praca, edukacja artystyczna oraz wydarzenia będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym.

1.

Obowiązujący limit osób podczas imprez okolicznościowych zarówno na zewnątrz oraz wewnątrz wynosi 30 osób. Dystans między stolikami co najmniej 1,5 m. Obowiązuje zasada nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. Uczestnicy składają oświadczenia o stanie zdrowia.

2.

Koncerty, spektakle i projekcje filmowe prowadzimy w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30  proc. Konieczny dystans między miejscami na sali oraz zakrywanie ust i nosa.

3.

Zajęcia praktyczne w pracowniach MOK i Klubu Delta prowadzone będą z udziałem nie więcej niż 30 proc. uczestników. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

4.

W sekretariatach i innych pomieszczeniach administracji zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe podczas bezpośredniej obsługi interesantów, a także jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba

5.

Powyższe limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, które złożą stosowne oświadczenia poparte okazaniem Certyfikatu COVID.

6.

W przypadku wynajmu sali oświadczenia, o których mowa w pp. 1 i 5, będą zbierane przez Najemcę i złożone dyżurnemu pracownikowi MOK. Oświadczenia będą przechowywane w MOK przez 14 dni, a następnie komisyjnie niszczone.

7.

W przypadku zajęć i imprez własnych MOK oświadczenia zbiera , weryfikuje i przekazuje do sekretariatu MOK prowadzący zajęcia.

8.

Wzór oświadczeń do pobrania w sekretariacie MOK i Klubu Delta.

Dyrektor MOK w Szczecinie