Nabór wniosków / Open Call – Projekt Delta’23

Galeria Delta przy Miejskim Domu Kultury w Szczecinie Dąbiu zaprasza artystów różnych dziedzin do wzięcia udziału w otwartym naborze wniosków na cykl mikro wystaw indywidualnych w roku 2023. Nabór toczyć się będzie w drodze
konkursu. Poszukujemy kameralnych propozycji wystawienniczych dopasowanych do niewielkiej przestrzeni galerii.
Kuratorami projektu są artyści Katarzyna Zimnoch i Paweł Kleszczewski.

Galeria Delta
Galeria Delta to kameralna przestrzeń wystawiennicza przy Klubie Delta filii
Miejskiego Domu Kultury w Szczecinie Dąbiu.
Galeria mieści się na ulicy Racławickiej 10 w Szczecinie.

Do kogo?
Konkurs/nabór skierowany jest do osób pełnoletnich, w szczególności artystów
profesjonalnych na każdym etapie kariery.
W szczególny sposób konkurs kierujemy do artystów ze Szczecina i okolic.

Jak aplikować:
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie na adres e-mailowy: wystawydelta@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać:
– Krótki opis pomysłu wystawowego,
– CV artystyczne i Artist Statement,
– Przykłady prac artysty w formie portfolio w formacie PDF.

Od nas:
Galeria Delta zorganizuje wernisaż, pomoże w aranżacji wystawy oraz zajmie się promocją wydarzenia. Proponujemy przestrzeń otwartą na eksperyment. Proponujemy także stworzenie katalogu on-line wystawy, oraz tekstu krytycznego napisanego przez kuratorów galerii.

Deadline:
Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres wystawydelta@gmail.com
Od 14.02.2023 – 15.03.2021

Kontakt:
wystawydelta@gmail.com