Laureaci oraz przedstawiciele magistratu Nagrody Artystycznej Szczecina na scenie Filharmonii w Szczecinie.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin. Wydział Kultury czeka na podpowiedzi, kogo nagrodzić

Wydział Kultury Gminy Miasto Szczecin zaprasza do przesyłania propozycji kandydatek i kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

Od tego roku Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2020 roku, za całokształt działalności artystycznej kandydata oraz za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Ich wysokość w dwóch pierwszych kategoriach wynosi 40 000 zł, w trzeciej – 10 000 zł. W danym roku można przyznać jedną Nagrodę Artystyczną w każdej kategorii, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureatów ww. wyróżnień.

Propozycje kandydatek i kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin można zgłaszać do 20 maja 2021 roku. Mogą to zrobić mieszkańcy, czyli osoby fizyczne, a także prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Propozycje składać należy przy wykorzystaniu formularza zgłoszeń (w wersji elektronicznej do pobrania tutaj). Ponadto formularze  dostępne są w lewym skrzydle budynku Urzędu Miasta Szczecin (plac Armii Krajowej 1) oraz na stronie internetowej www.szczecin.eu w zakładce e-urząd.

Zgłoszenia mogą być składane w skrzynce podawczej znajdującej się w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza) bądź przesyłane pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456 (decyduje data stempla pocztowego).