Między | Wernisaż wystawy Piotra Florianowicza

27 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Między”, podczas której zobaczymy autorskie plakaty Piotra Florianowicza. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Dzień później (28 czerwca) o godzinie 15.00 artysta poprowadzi otwarty warsztat z plakatu.

Wyraz “między” jest przyimkiem. Zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego podobnie jak plakat komunikuje on, że to, o czym mowa, porusza się w przestrzeni otoczonej przez obiekty nazwane przez mówiącego, znajduje się w przestrzeni otoczonej przez obiekty nazwane przez mówiącego, dotyczy obiektów lub stanów rzeczy nazwanych przez mówiącego i ich związków. Na wystawie zaprezentowane zostaną projekty autorskich plakatów Piotra Florianowicza. Plakaty są między innymi subiektywną, krytyczną wypowiedzią dotyczącą różnych problemów współczesnego społeczeństwa. Seria prac jest eksperymentem formalnym, eksplorującym możliwości plakatu i granice definiujące ten gatunek sztuki. Autorski charakter plakatów, czyli brak zleceniodawcy czy zamawiającego sprawiają, że plakaty Piotra Florianowicza stają się poligonem doświadczalnym, na którym autor podejmuje eksperymenty między znaczeniem, treścią a formą. Celem staje się zbadanie pojemności tego medium oraz jego funkcji komunikacyjnych. Między słowami, między nami, między innymi, między Toruniem a Szczecinem, ukryte są znaczenia, informacje, emocje, o których w graficznym językiem w plakacie mówi autor.

dr Piotr Florianowicz urodzony w Kamieniu Pomorskim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych, gdzie obronił dyplom artystyczny na kierunku Edukacja Artystyczna specjalność Media Rysunkowe pod kierunkiem prof. Bogdana Chmielewskiego, dyplom został uhonorowany nagrodą im. Janusza Boguckiego. W 2008 roku obronił drugi dyplom artystyczny z wyróżnieniem na kierunku Grafika, specjalność Projektowanie Graficzne pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2014 na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską w zakresie sztuk pięknych pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw i projektów interdyscyplinarnych, jego prace prezentowane były w: Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Litwie, Niemczech, Norwegii, Peru, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainie, Urugwaju, Włoszech. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracuje jako adiunkt na kierunku Grafika w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się projektowaniem graficznym, działalnością edukacyjną, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Autor kilkudziesięciu projektów kulturalno-edukacyjnych realizowanych we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pasjonuje się sztuką współczesną i dawną, szukając między nimi korelacji.