ARTYSTYCZNIE ROMANTYCZNIE | wystawa towarzysząca JTR Romantycznie 2019

„Artystycznie – Romantycznie”

7 listopada 2019 r., godz. 18:00

Wystawa towarzysząca 24. Jesiennemu Turniejowi Recytatorskiemu ROMANTYCZNIE 2019

Prace adeptów kursów ceramicznych w Regionalnym Ośrodku Ceramiki przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie oraz uczestników zajęć pracowni malarskiej Akademii Aktywnego Seniora.

Przygotowanie:
Małgorzata Krzakowska
Iwona Durlik