Spotkanie informacyjne z mieszkańcami

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Dąbia oraz innych prawobrzeżnych osiedli Szczecina na otwarte spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie aktualnej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.

Spotkanie będzie wstępem do dalszych konsultacji społecznych, dotyczących potencjalnego połączenia MOK oraz Domu Kultury Krzemień w jedną instytucję – Ośrodek Inicjatyw Lokalnych „Przystań Kultury”. Proces połączenia został wstrzymany, po to by w najbliższych miesiącach zebrać opinie mieszkańców na ten temat. Spotkanie będzie też okazją do rozmowy na temat oczekiwań co do oferty i sposobu funkcjonowania MOK oraz Klubu Delta. 

Spotkanie odbędzie się 27 lutego (wtorek) o  godz. 18:00 w Klubie Delta (ul. Racławicka 10). W spotkaniu wezmą udział: Paulina Stok-Stocka – p.o. Dyrektora MOK, Michał Giełzak – Dyrektor Domu Kultury Krzemień oraz przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.